taru_enerji_logo

TARU ENERJİ ÜRÜNLERİ

GEZEGENİMİZE BİZDEN BÜYÜK KATKI

Atık ısı günümüzün temel sorunlarından biridir. Atık ısının geri kazanılması hem işe hem de gezegenimize bir katkıdır. Çünkü 1 birim atık ısı dünyamızın küresel ısınmasına 100 birim katkıda bulunuyor.

Bu toplumsal duyarlılıktan dolayı reküperatör (ısı geri kazanım üniteleri) üretmekteyiz.

TARU REKÜPERATÖR CİNSLERİ

 • Metal Radyasyon Reküperatörleri (iç içe iki boru)
 • Konvektif Reküperatör (karışık akışlı – Shell&tube Eşanjör)
 • Atık Isı Boyleri
 • Isı Borulu Reküperatör

TARU REKÜPERATÖR TİPLERİ

 • Gazdan Havaya çapraz akım

 • Gazdan Sıvıya Çapraz Akım

 • Gazdan Buhara Çapraz Akım

 • İç Radyasyon

 • Küçük-Orta Modüler Çapraz Akım

 • Büyük Modüler Çapraz Akım

TARU ISI BORULU REKÜPERATÖRLERİN ÖZELLİKLERİ:

 •   %80 ısı geri kazanımı gibi yüksek verimlere ulaşabilir.
 • Standart malzemelerden 2000oC’ye kadar reküperatörler tasarlayıp üretebiliyoruz.
 • TARU‘ya özel yazılımımız ile çok hassas tasarım yapabilmekteyiz.