atikyonetimi

Atık Yönetimi, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam suyun evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra ıslah edilmesi işidir.

Katı Atık Yönetimindeki Uygulamalar: Atık Su

Atık yönetimi ikiye ayrılmaktadır:

  • Katı atık yönetimi; ortaya çıkan çöp sızıntı sularının deiyonizasyon edilmesidir.
  • Sıvı atık yönetimi; gri ve siyah suların temizlenmesidir.

Deiyonizasyon (Demineralizasyon) , suyu saflaştırmak amacı ile su içerisinde çözünmüş halde bulunan iyonların, iyon değiştirme işlemi ile sudan uzaklaştırılmasıdır. Deiyonize sistemlerde su içerisinde bulunan iyonlar anyonik ve katyonik reçineler kullanılarak sudan uzaklaştırılır.

Deiyonize sistemleranyonik ve katyonik reçinenin aynı tank içerisinde bulunduğu karışık yatak(mix-bed) veya anyonik ve katyonik reçinelerin ayrı tanklarda bulunduğu ayrık sistemler olarak da tasarlanmaktadır.

Katyonik reçine ile su içerisindeki pozitif yüklü iyonlar (katyon)anyonik reçine ile de negatif yüklü iyonlar iyon değiştirme yöntemi ile sudan uzaklaştırılırlar. Bu sırada H+ ve OH iyonları suya geçer. Belli bir işletme süresinden sonra doygunluğa ulaşan anyonik ve katyonik reçineler hidroklorik asit ve kostik ile rejenere edilerek kapasitelerinin yenilenmesi sağlanır.

Sistem iletkenlik kontrollü olarak tam otomatik çalışır. Sistem çıkışında okunan iletkenlik değeri set edilen değerin üzerine çıktığında rejenerasyon işlemi otomatik olarak başlar.

Kullanım alanları:

  • İlaç sektörü,
  • Kozmetik sektörü,
  • Elektronik sektörü,
  • Matbaacılık,
  • Enerji santralleri gibi çok düşük iletkenlikte su ihtiyacı olan sektörlerde kullanılmaktadır.

Uygulamalarda Kullandığımız Yöntemler

ATIK SU

Elektroliz

Kimyasal Arıtma

Filtrasyon