guc

Güç Santrallerindeki Uygulamalar: Atık Su

Güç santrallerindeki soğutma suları atık sulardır. Atık suların biriktiği yerde karbon ve demir minerallerinin temizlemek ve sıcak havalarda hızla oluşan bakteri üretimini durdurmak gerekmektedir.

Genel olarak, atık su arıtımı iki temel tipe ayrılabilir. İlk olarak, sorunlu maddeler sudan uzaklaştırılır. Bu temizleme, demir uzaklaştırma, manganez giderme, sterilizasyon, tuzdan arındırma veya yumuşatma ile yapılır. İkinci olarak, maddeler, kaliteyi artırmak ve pH değeri veya iletkenlik gibi parametreleri etkilemek için özel olarak eklenir.

Uygulamalarda Kullandığımız Yöntemler

ATIK SU

Elektroliz

Kimyasal Arıtma

Filtrasyon