Kimyasal arıtmanın amacı, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi ya da kolloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi suretiyle giderilmesidir.

Kimyasal Arıtma Uygulamalarımız:
Durağan Su Sistemleri - Özel SU - Atık Su

Kimyasal su arıtma işlemleri genel anlamda suyun moleküler yapısı içerisine karışmış olan maddelerin kimyasal süreçler ile arıtılması sistemidir.

Bu bakımdan da kimyasal su arıtma prosesleri suda bulunan maddelerin temizlenmesi adına oldukça etkili ve kullanışlıdır. Günümüzde ise birçok alanda aktif su arıtma proseslerinden biri olan kimyasal su arıtma işlemi su havuzlarının yanı sıra kirli ve atık suların da temizlenmesi, ayrıştırılması için tercih edilir.

Kimyasal su arıtma sistemleri söz konusu olduğunda hızlı bir su temizleme olanağı olarak bahsedilebilir. Ayrıca hızlı ve kaliteli bir şekilde suyu temizleyebilmesi özelliği de kimyasal su arıtma süreçlerinin avantajları arasına sayılabilir.

Kimyasal Arıtma Yöntemleri

Kimyasal arıtma sistemleri suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek, çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atık suya kimyasal maddeler ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır.Kimyasal arıtma yöntemleri; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur.

  • Nötralizasyon: Asidik ve bazik karakterdeki atık suların, uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi işlemidir.
  • Koagülasyon: Koagülant maddelerin, uygun pH’da atık suya ilave edilmesi ile atık suyun bünyesindeki koloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir.
  • Flokülasyon: Flokülasyon (yumaklaştırma), atık suyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.