Filtrasyon (süzme); tortu, bulanıklık, renk, tat ve kokuya sebep olan tüm kirleticilerin suyun filtrelerden geçirilerek sudan uzaklaştırılması işlemidir.

Filtrasyon Uygulamalarımız:
Durağan Su Sistemleri - Özel Su - Atık Su - Akan Su - Atık Su

Tortu ve Bulanıklık: Sudaki tortu ve bulanıklığa askıda katı maddeler sebep olur. Kaynağı kum,çamur ve çöken tuzlardır. Farklı partikül boyutlarında olup suda asılı vaziyette bulunurlar. Kazanlarda dibe çökerek ısı transferini güçleştirir, borularda tıkanmalara sebep olurlar. Filtrasyon ve çöktürme gibi fiziksel işlemlerle kolayca sudan uzaklaştırılabilirler. Bulanıklık NTU (Nephalometrik Turbidity Units), JTU veya FTU birimleri ile ifade edilir. Türkiye İçme Suyu Standartlarında (TS-266) müsaade edilebilen değeri 5 NTU’dur.

Renk: Suda renk oluşumuna organik maddelerin yanındademir(Fe) ve mangan (Mn) sebep olur. Fe ve Mn içeren su çamaşırlarda, kumaş ve porselen eşyalar üzerinde leke bırakır. Demir kahverengimsi, mangan ise gri-siyah leke yapmaktadır. Fe ve Mn klor ile çöktürülek kolayca sudan uzaklaştırılabilir. Ayrıca organik maddeler de suda sarımsı bir görünüşe sebep olur. Renk Pt-Co (Plain-Kobalt)birimi ile ölçülür. TS-266’ya göre müsaade edilebilen değeri 5 Pt-Co’dır.

Tat ve koku: Suda tat ve koku oluşumuna sebep olan en önemli 1.etken organik maddeler,2.etken ise klordur. Organik maddeler genellikle suda bulunan alg, virüs, bakteri, yosun gibi organizmaların çürüyüp ayrışmaları sonucu oluşur ve suda istenmeyen tat ve kokuya sebep olurlar. Klor, dezenfeksiyon ve ağır metallerin (Fe ve Mn gibi) çöktürülmesi amacı ile kullanılır. Kendine has kokusu ve tadı vardır. Bu işlemlerden sonra sudan mutlaka uzaklaştırılması gereklidir. Klor, sudaki organik maddelerle reaksiyona girerek zararlı bileşikler oluşturabilir. (Kloramin, klorofenoller vb.) Ayrıca paslandırıcı bir etkisi vardır ve suyun pH’ını düşürür. TS-266’ya göre su kokusuz ve tatsız olmalıdır.

Filtrasyon Teknolojileri

  • Kum Filtreleri:

Kum filtreleri, en yaygın su filtreleri türünden biridir ve su arıtma işleminde bir basamak olarak kullanılır.

Üç ana tip vardır; hızlı kum filtreleri, yukarı akışlı kum filtreleri ve yavaş kum filtresi. Her üç yöntem de dünya genelinde su endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk ikisi, topaklaştırıcı kimyasalların etkin bir şekilde çalışmasını gerektirirken, yavaş kum filtreleri% 90’dan>% 99’a (suşlara bağlı olarak) patojenlerin uzaklaştırılması, kimyasal yardımlara gerek olmadan tat ve koku ile çok yüksek kalitede su üretebilir. Kum filtreleri, su arıtma tesislerinde kullanılmasının yanı sıra, çoğu insan için mevcut olan materyalleri kullandıklarından, tekil evlerde su arıtma için kullanılabilir.

  • Multi Media:

Multi Media Filtreler suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılan sistemlerdir.

Multi Media Filtreler suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Sistem granülometre dereceleri farklı, birden fazla katmanın gövde içine yerleştirilmesi ile oluşturulur.

Multi Media Filtrelerin, katı maddeleri sudan ayırmasının yanı sıra ikinci bir görevi kendisinden sonra konumlandırılacak olan ekipmanı korumasıdır. Filtrasyonu iyi yapılmış bir sistemde diğer arıtma filtrelerine gidecek olan yük minimize edileceğinden ekipmanların ömrü uzatılmış ve verimliliği artırılmış olacaktır. Multi Media Filtreler, proses suyu ve içme suyu arıtımında ön arıtma olarak veya atıksu arıtma sistemlerinden çıkan arıtılmış suyun bulanıklılığının giderilmesinde de kullanılırlar.

Multi Media Filtreler, filtrasyon ihtiyacınızı karşılayacak çeşitli kapasiteler ve hızlar için en uygun çözümü sunmaktadır. İşletim rahatlığı ve servis desteği ile optimum süre çalışırlar. Multi media filtrenin verimliliğini etkileyen parametreler ; filtre gövdesinin iyi yataklanması ve yüzey hızının doğru seçilmiş olmasıdır. İyi yataklanmış ve yüzey hızı kirlilik yüküne uygun seçilmiş bir Multi Media Filtrede filtrasyon hassasiyeti 15-20 mikronun altındadır. Servis periyodunda, süzülerek filtre katmanları arasında tutulan partiküller, geri yıkama periyodunda deşarj edilerek, filtre malzemesinin temizlenerek medianın tazelenmesi sağlanır.

 

  • Ultrafiltrasyon:

Ultrafiltrasyon modülleri 0,01 mikron’a kadar arıtma kapasitesine sahip olması özelliği ile kimyasal kullanımına gerek kalmadan bakteri, virüs ve mikroorganizmaların sudan uzaklaştırılması için %99’a kadar etkin bir Su Filtrasyon yöntemidir.

  • Ters Osmoz:

Ters Osmoz (Reverse Osmosis), ilk ortaya çıktığında, gemilerde içme suyu üretmeye yarıyordu fakat teknolojinin ilerlemesiyle evlerimize girmeyi başardı.

Bu teknoloji, ağır metalleri içme suyu elde etmek için arıtabilen tek teknolojidir. Kesinlikle kimyasal bir dokunuş olmadan, arıtmayı fiziksel işlemle yapan bir yöntemdir.

 

  • Aktif Karbon:

Aktif karbon, suyun içindeki yabancı maddeleri yüzeyinde tutarak sudan ayrılmalarını sağlıyor. Bu işlem için özellikle aktif karbonun tercih edilmesinin nedeni aktif karbonun yüzey alanının çok geniş olması. Öyle ki 1 gram aktif karbonun yüzey alanı 500-1500 metrekare arasında değişebilir.

Aktif karbon filtreleri genel olarak organik bileşiklerin uzaklaştırılması ve / veya serbest sklorun sudan ayrıştırılması işleminde kullanılır, böylece suyun deşarjı veya imalat işlemlerinde kullanılması uygun hale getirilir.

  • Antrasit:

Doğal bir yapıda olan antrasit, genel olarak içme suyu, proses suyu, atık su ve havuz suyu arıtımında basınçlı veya basınçsız filtrelerde, filtre malzemesi olarak kullanılır. Antrasit, kuvars kum ile kullanılabileceği gibi tek başına da kullanılabilir. Antrasitin kirletici tutma kapasitesi standart kum filtrelerine göre daha yüksektir. Bu özelliği filtrenin servis süresini arttırırken ters yıkamada harcanan su miktarını da düşürür.