Akan suların kenarına kurulmuş ve şebeke suyuna ulaşması güç askeri kamp, geçici yerleşim alanı, şantiye sahası, topraksız sera, köy, çiftlik, şehir ve kasabaların su ihtiyacını akan su arıtma sistemleri karşılar.

Akan su arıtma sistemleri

Yerleşim alanlarının su kaynaklarına yakın olması gün geçtikçe yeni sorunları ortaya çıkarmıştır. Atık suların su kaynaklarına arıtılmadan deşarj edilmesi nehir, ırmak vb. doğal kaynakların kirlenmesine yol açar. Bununla birlikte suda yaşayan canlıların zarar görmesine ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olur.

Kirlenen su kaynaklarının içme suyu olarak tüketilmesi ishal, kolera, dizanteri, tifo, çocuk felci gibi hastalıkların yayılmasına neden olmakta ve her yıl dünyada 502 bin kişi bu hastalıklardan yaşamını yitirmektedir.

Arıtma sistemleri kullanarak suyun içerisinde bulunan bakteri ve mikroorganizmaları bertaraf ederek hastalıkların yayılmasının önleyebilirsiniz.

Durağan olmayan, devamlı bir yerden başka yere taşınan nehir sularının yüksek oranda partikül barındırır. Şebeke suyu işlemden geçen bir su kaynağıdır ve içerisinde yer alan partikül oranı nehir suyuna göre daha azdır.

Nehir suyunu, arıtma sistemleriyle şebeke suyu kalitesine getirilir. Arıtılan nehir suyunu gerek içme suyu gerekse kullanma suyu olarak tüketebilirsiniz.

Atık sularınızı, atık su arıtma sistemleri kullanarak güvenle deşarj edebilir, ekolojik dengenin ve suda yaşayan canlıların korunmasını sağlayabilirsiniz.