Özel (Proses) Su

Suyun herhangi bir uygulamaya uygun şartları tanıyacak şekilde şartlandırıldığı sistemlerdir. Burada sadece sudan belirli maddeleri almak değil, gerekli şartlarda belirli maddelerin verildiği uygulamalardır.

Belirli bir işleme göre hazırlanmış özel oranlarda bileşenleri olan su Özel Su (Proses suyu) olarak adlandırılır.

Özel Su Uygulama alanları

TARIMSAL SULAMA SUYU

Su tarımın olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Tarım toprakla özdeştirilir ama su olmazsa tarım olmaz. 

Sanayileşme ve insanlık nüfusunun artışı ile birlikte tarımda kullanılan suyun kalitesi, tarımsal ürünlerin kalitesi açısından vazgeçilmez olmuştur.

  • Kimyasal Kirlilik Giderimi: Sulama suyunda bitkinize toksik (zehir) dozunda olan elementlerin sudan uzaklaştırılması.

HAYVANCILIK İÇME SUYU

Günümüzde insanlar musluktan su içemez duruma gelmiştir. Çünkü su kalitesi, insana sağladığı fayda, tat, koku, burukluk, sertlik, insanlar için tercih sebebi olmuştur.

Fakat hayvanlarımız için bu geçerli değildir. Ama birçok hayvan kendi pisliğinin içinde yaşamaktadır. Bu sebeple çevresel etkilerin de suya etkisi negatiftir. TARU SU bu sorunu avantaja dönüştürmekte, hayvancılıkta hem et, hem de ürün verimini arttırmaktadır.

ÖZEL İŞLEM SULARI

Özel bir işleme yönelik şartlandırılmış sular için TARU SU’yun 15 yılı aşkın deneyimi vardır.

Örneğin, iletkenlik, toplam çözülmüş katı oranı, tuzluluk gibi bir çok parametrede hassas ayarlanmış suların üretimini sağlamaktayız.