auto

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmanın işletme içerisinde ihtiyaç olunan hatlara farklı kalitelerde suların beslenmesi amacıyla su arıtma sistemleri kurulması ve kaporta kaplama ve boyama işlemlerinde deiyonizasyonlu suyun kullanılması gerekmektedir.

Otomotiv ve Uzay Sektöründeki Uygulamalar: Özel Su ve Atık Su

Islak ovalayıcı (scrubber) sistemlerinde sprey boya uygulama verimini artırarak ve boya çamuru oluşumunu azaltarak; su tüketimi ve tank boşaltma frekansı düşürülmelidir.
Sprey boyamada, püskürtme fazlası (oversprey) oluşur. Oversprey, endüstriyel tesislerde ya da boya kabinlerinde ıslak yıkayıcılar tarafından yakalanır. Havadaki atıkların temizlenmesi için gerekli olan su, kapalı bir sistem içerisinde devir daim eder. Uygun operasyon koşullarının elde edilmesi ve sürdürülmesi için, yakalanan oversprey ya da boya çamurunun bu sudan temizlenmesi gerekir. Böylece boya çamuru azaltılarak, su tüketimi ve tank boşaltma frekansları düşürülebilir.

Atık solventler tesis içinde veya tesis dışında yükleniciler aracılığı ile geri kazanılmalıdır.
Kullanılan solventler (örn. temizlikte kullanılan) tekrar kullanılmak üzere (örn. filtrasyonda veya damıtmada) arıtılabilir. Hem geri kazanım hem de tekrar kullanım işlemi tesis içinde ya da dışında yapılabilir. Örneğin pig temizleme ve arındırma sistemlerinin kullanıldığı durumlarda, her renk değişiminden sonra sistemin temizlenmesi (arındırma) için tesis içerisinde solvent kullanılır. Modern boya besleme ekipmanları ile, arındırma solventlerinin geri kazanımı mümkündür. Solventler ayrıca tehlikeli atık olarak üretim tesisinin dışındaki bir solvent geri kazanım tesisine de gönderilebilir. Bu tesiste temizlenen solventler tekrar kullanılır. Fakat yeni kullanıcı, solvent atığını gönderen tesis olmayabilir.


Temizleme işlemi yıkama makinelerinde de gerçekleştirilebilir, bu durumda solvent tesis içinde geri kazanılır ve tekrar kullanılır. Halojenize UOB’ler, kapalı depolama ve atık sistemleri ile bağlantılı olarak bu teknikte kullanılabilir. Bu teknikle, tehlikeli atık miktarının ve temiz solvent tüketiminin azalması sağlanır. Tehlikeli atıkların (bu durumda solventlerin) tekrar kullanımı ile bu atıkların daha uzun süre kullanılması sağlanır.
Otomotiv endüstrisinde, genelikle % 80 – 90 oranında temizleme ve arındırma solventi, tekrar kullanılmak üzere gerek tesis içinde gerekse dışında geri kazanılabilmektedir.

Kaporta kampalama ve boyamada deiyonizasyonlu su kullanımı:

Deiyonizasyon (Demineralizasyon) , suyu saflaştırmak amacı ile su içerisinde çözünmüş halde bulunan iyonların, iyon değiştirme işlemi ile sudan uzaklaştırılmasıdır. Deiyonize sistemlerde su içerisinde bulunan iyonlar anyonik ve katyonik reçineler kullanılarak sudan uzaklaştırılır.

Deiyonize sistemleranyonik ve katyonik reçinenin aynı tank içerisinde bulunduğu karışık yatak(mix-bed) veya anyonik ve katyonik reçinelerin ayrı tanklarda bulunduğu ayrık sistemler olarak da tasarlanmaktadır.

Katyonik reçine ile su içerisindeki pozitif yüklü iyonlar (katyon)anyonik reçine ile de negatif yüklü iyonlar iyon değiştirme yöntemi ile sudan uzaklaştırılırlar. Bu sırada H+ ve OH iyonları suya geçer. Belli bir işletme süresinden sonra doygunluğa ulaşan anyonik ve katyonik reçineler hidroklorik asit ve kostik ile rejenere edilerek kapasitelerinin yenilenmesi sağlanır.

 

Uygulamalarda Kullandığımız Yöntemler

ÖZEL SU

Elektroliz

Kimyasal Arıtma

Filtrasyon

Deiyonizasyon

ATIK SU

Elektroliz

Kimyasal Arıtma

Filtrasyon