Durağan su sistemleri, çalışma alanlarına, diğer iç ortamlara, imalat ve endüstriyel süreçlere ısıtma veya soğutma sağladıkları birçok ticari, endüstriyel ve proses ortamında kullanılmaktadır.

Uygulama alanları

HAVUZLAR

 

TARU SU Durağan Su Sistemleri, tüm açık ve kapalı yüzme havuzları, tatlı su deniz suyu havuzları, süs havuzları, atlama havuzları, dalga havuzları, deney havuzlarında suyu kimyasalsız, elektrik ve filtrasyonla arıtır. Suyu yüksek kaliteli su kalitesine ulaştırır, cam gibi berrak, kaynak suyu gibi temiz ve cilde uyumlu hale getirir.

Havuzlarda Su Şartlandırılması:

Havuzları elektroliz teknolojisi temelinde arıtıyoruz. Size bu güne kadar havuz suyunuzda yaşamadığınız bir kalite sunuyoruz. Havuzunuzdan çıkmak istemeyeceksiniz. Şahıs, site, otel, spor tesisi tüm havuzlarda bu konfora ulaşabilirsiniz

TARU SU Durağan Su Sistemleri Teknolojisi:

temel olarak elektroliz teknolojisi ve bakır, gümüş iyonizasyonu ile çalışır. Havuz suyuna çok düşük bir elektrik gerimi vererek, suya bakır, gümüş ve çinko iyonlarını (üç doğal dezenfektan) bırakır. Sonucunda;

  • Sudaki kimyasal kirliliği yok eder.
  • Sudaki organik kirliliği yok edererek suyu etkili bir şekilde dezenfekte eder.
  • Bu şekilde temel modelde kimyasaldan %80 tasarruf eder.
  • Bütün bu iş için 0,4 Watt/m3 enerji harcar.

Sudaki kimyasal kirliliği nasıl yok eder?

Elektrolizin bir alt uygulamaları elektro-koagülasyon ve elektro-oksidasyonla;

Elektro-koagülasyon ile suda çözülmüş olan kireç, demir,magnezyum, arsenik  gibi periyodik tablo üzerinde tanımlanan tüm elementleri sudan ayrıştırır.

Sudan ayrışan bu elementleri elektrik yüküne göre anot ve katot üzerinde toplar. Üzerinde toplanmayan elementler elektro-oksidasyona uğrar ve filtre üzerinde tutulurlar.

Kimyasal kirliliğinden kurtulan su daha musluk suyundan daha kaliteli hale gelir.

Havuz filtresinin kirliliği 1/3’e düşer ve ters yıkama ihtiyacı haftada 3 kereden 1 defeya iner. 100m3 havuz suyunda haftada 12 m3 su tasarrufunuz olur.

Suyu nasıl dezenfekte eder?

Elektroliz esnasında, anot elektrodu malzemeleri ve tarih boyunca doğal dezenfektan olmuş bakır, gümüş ve çinko iyonlarını (4 yüklü)suda serbest bırakır.

Suda bulunan mikrop, virüs ve bakterilerin %97’sinin elektrik yükü negatif olduğundan, hücre duvarına elektriksel kuvvetle yapışır, hücre duvarını deler, sonrada nükleusu elektriksel yükle parçalar. Bu işlem klorla E-koli üzerinde karşılaştırıldığında, klora nazaran 400 kat daha etkilidir.

Mikrop, bakteri ve virüsler bu elektriksel savaşa karşı duramazlar, bağışıklık kazanamazlar.

Bakır, gümüş, çinko iyonları gaz formunda olmadığından, buharlaşmazlar ve dezenfeksiyona çalışmanın dışında sudan eksilmezler.

Diğer İyonizasyon Rakiplerimizden Kimyasal Kirlilikte Farkımız Nedir?

– 15 yılı aşkın havuz uygulaması deneyimi

– Elektroliz işlemini 12 Volt yerine, 5 Volt ile gerçekleştiririz. Çünkü yüksek gerilim, katot üzerinde tutulan  maddelerin önemli bir kısmının suya karışmasını sağlar.

– Bu bize daha az enerji tüketiminin yanı sıra, havuz suyunda bakır çökeltilerinin oluşarak, kirlilik oluşmasını engeller, kalite sağlar.

– Havuz filtresinin kirliliğinin 1/3’e inmesinin bir sebebi de 5 Volt gerilimdir. 

– Rakiplerimizin hepsinde bakır ve gümüş elektrot vardır. Biz ek olarak, çinko elementini de alaşıma ekleriz. 

– Çinko aynı zamanda, çökerticinin etkisini sağlayarak elektro-flokülasyon yapar. Böylece çökertici kullanımını %100 ortadan kaldırarak, kimyasaldan %80 tasarruf sağlar.

– Cihazımız suyu serbest su haline getirir.

– Sürekli AR-GE ile yeni ürünler geliştirmek.

Diğer İyonizasyon Rakiplerimizden Organik Kirlilikte Farkımız Nedir?

– 15 yılı aşkın havuz uygulaması deneyimi

– Rakiplerimizin hepsinde bakır ve gümüş elektrod vardır. Biz ek olarak, çinko elementini de alaşıma ekleriz. 

– Bize çok daha geniş dezenfeksiyon etkisi sağlamanın yanısıra cildinizin nemli ve yumuşak olmasını sağlar. Cilt kremlerinin temel maddesi çinkodur.

– Çinko aynı zamanda, çökerticinin etkisini sağlayarak elektro-flokülasyon yapar. Böylece çökertici kullanımını %100 ortadan kaldırarak, kimyasaldan %80 tasarruf sağlar.

– Elektrot malzemelerinin %100 saf malzemelerin alaşımından oluşması.

– Elektrottaki bakır elementinin sudaki konsantrasyonu 0,15 ppm. iken yosun oluşumunu %100 engeller. Buda Yosun öldürücüden %100 tasarruf sağlar.

– Bakır elementinin sudaki konsantrasyonu 0.5 ppm iken yüksek dezenfeksiyon seviyesine ulaşarak, bakırın ağır metal zehirlenmesi riskinden (2 ppm) çok uzaklaşılır. 

– Sürekli AR-GE ile yeni ürünler geliştirmek. 

GÖLETLER

Göletlerde, suyu kimyasalsız arıtırken, yosun, sivrisinek, kurbağa, koku  gibi istenmeyen çevresel etkileri uzaklaştırır. İşletme maliyetini düşürür, kalite ve sağlık sağlar.

GÖLLER

Göllerde, suyu kimyasalsız arıtırken, yosun, sivrisinek, kurbağa, koku  gibi istenmeyen çevresel etkileri uzaklaştırır. İşletme maliyetini düşürür, kalite ve sağlık sağlar, ekolojik sistemi bozmaz, müthiş görsellik sunar.

SOĞUTMA KULELERİ

Soğutma kulelerinin problemlerini (suyun sertliği, yosun oluşumu, bakteri plağı oluşumu, kireç plakaları oluşumu gibi ısı geçişini engelleyen faktörler) kimyasal kullanmadan ortadan kaldırır, suyu kaliteli bir su haline getirir, işletme maliyetini düşürür.

EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Evaporatif Soğutma Ünitelerinin problemlerini (suyun sertliği, yosun oluşumu, bakteri plağı oluşumu, kireç plakaları oluşumu gibi ısı geçişini engelleyen faktörler) kimyasal kullanmadan ortadan kaldırır, suyu kaliteli bir su haline getirir, işletme maliyetini düşürür.