gfd

Günlük hayatımızda evde kullanılan sular ve doğaya zarar veren kimyasal içerikli atık suların, işlemden geçerek temizlenmiş hale getirilmesine arıtılmış su denir. Bu gibi işlemlerden geçen sular hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından çok önemlidir.

İnsanlar gibi hayvanlar da susuz yaşayamazlar, arıtılmış sular hastalık riskini oldukça azaltan bir etkendir. Kaliteli bir yaşam için suyun sağlıklı ve iyi arıtılmış olması oldukça önem arz eden bir durumdur. Günümüzde hayvan çiftliklerinde su arıtma sistemlerinin önemi ise insanların ve hayvanların içtikleri suyun sağlıklı ve zararlı bakterilerden arıtılmış olması oldukça önem arz etmektedir. Su her canlı için yaşam kaynağıdır.

Hayvancılıktaki Uygulamalar: Özel Su

Arıtılarak tüketilen suyun, susuz yaşamını sürdüremeyen canlıların beslenmesi ve hayatlarını sağlıkla sürdürebilmesi için gereklidir. Suyun içerisinde bulunan zararlı maddelerin ayrıştırılması yöntemi ile hassa olan hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümelerine olanak sağlanır. Hayvan çiftliklerinde su arıtma sistemlerinin önemi ile sık hastalanmalarının önüne geçilir ve ciddi kayıplar yaşamaktan korur.

Hayvan Üretiminde Özel Suyun Önemi

İnsanlar gibi hayvanlarında vücutlarında yeterli miktarda su bulunmaması sağlık sorunlarına sebep olur. Küçük baş hayvanların vücudunda bulundurdukları su miktarı, büyük baş hayvanlara oranla daha fazladır. Bu sebeplerden ötürü içtikleri su miktarı kadar hayvan çiftliklerinde su arıtma sistemlerinin önemi bu sistemin faaliyet göstermesi büyük önem arz eder.

Sağlıklı beslenen ve yeterli su tüketimi yapan hayvanlar yüksek enerjiye sahip olurlar. Yaşamlarını sürdürebilmek için günlük su miktarlarını tamamlamalılar. Susuz kalan hayvan ancak birkaç gün yaşamını sürdürebilir. İnsan sağlığı için oldukça önemli olan su tüketimi hayvan sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Hayvan Ürünü İşlemede Özel Suyun Önemi

İnsanların hayatlarının vazgeçilmez bir temelini oluşturan su hayvanların yaşamı için de oldukça önemlidir. Vahşi doğada yetişen, sokaklarda hayat süren evlerimizde bulunan evcil hayvanların yaşamlarını idam ettirmesi için en başta su gelir. Hayvan çiftliklerinde de durum aynıdır. Arıtılmış su sağlık demektir. Bundan dolayı hayvan çiftliklerinde su arıtma sistemlerinin önemi sağlıkla yetişen hayvanların verimli süt üretimi ve kaliteli et üretimi açısından önemlidir.

Hayvanların hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi ve beslenmelerini tamamlayabilmeleri için suyun vazgeçilmez olduğu bir gerçek.  Hayvandan hayvana değişen su tüketiminin büyük baş hayvanların süt üretim kalitesini de etkilemektedir. Hayvan bakımı ve üreticiliği ile ilgilenen kişilerin bu konuda duyarlı davranarak su arıtma sistemleri konusunda duyarlı olması gerekmektedir.

Hayvan yetiştiriciliğinde dikkatli üretim ve yetiştirme ilkeleri esas alınmıştır. Artık birinci sırada kaliteli ve hijyenik su kullanımı gelmektedir. Tarım ve hayvancılık ile ilgilenen bakanlık yöneticileri ve üreticileri bu bilinci taşımaktadır. Hayvan çiftliklerinde su arıtma sisteminin önemi konusuna fazlaca dikkat çekilmektedir. Bu konu hem hayvan hem de insan sağlığını oldukça etkilemektedir.

Hayvan yetiştirme de sağlık ve hijyenik koşulların sağlanması düzenli su analizi yaptırarak hem sizin kazancınızı ve verimliliği artırabilirsiniz. Bu şekilde alacağınız önemlerle yüksek gelir elde eder ve sağlıklı verim alabilirsiniz.

Yetiştirilen hayvanların sağlığı ve hastalıklara karşı korunması hayvan çiftliklerinde su arıtma sistemlerinin önemi konusunu göz ardı etmemeliyiz. Ciddi sağlık sorunları ile karşılaşarak kayıplara sebep olması maddi ve manevi zararlara sebep olmasına sebep olur. Kanatlı hayvan sektöründe bu sebeplerden ötürü ciddi kayıplar her geçen gün artmaktadır. Kanatlı hayvanların hayatını ciddi şekilde tehdit eden kalite ve verimliliği azaltan faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Kaliteli içme suyu tüketilmemesi
  • Suda bulunan zararlı mikroorganizmaların ve suyun kokusuz, renksiz, asit/baz Ph değerinin düşük olması
  • Mineral maddelerin az oluşu
  • Suyun sıcaklığı
  • Suda bulunan klor oranı
  • Suyun içerisinde bulunan patojenler

Suyun içerisinde ki fiziksel ve kimyasal maddelerin varlığını veya yokluğunu suyun kalitesi analiz eden testler vasıtasıyla anlamak mümkündür.

Uygulamalarda Kullandığımız Yöntemler

ÖZEL SU

Elektroliz

Kimyasal Arıtma

Filtrasyon

Deiyonizasyon