Deiyonizasyon (Demineralizasyon) , suyu saflaştırmak amacı ile su içerisinde çözünmüş halde bulunan iyonların, iyon değiştirme işlemi ile sudan uzaklaştırılmasıdır. Deiyonize sistemlerde su içerisinde bulunan iyonlar anyonik ve katyonik reçineler kullanılarak sudan uzaklaştırılır.

Deiyonizasyon Uygulamalarımız: Özel Su

 

Deiyonize sistemler, anyonik ve katyonik reçinenin aynı tank içerisinde bulunduğu karışık yatak(mix-bed) veya anyonik ve katyonik reçinelerin ayrı tanklarda bulunduğu ayrık sistemler olarak da tasarlanmaktadır.

Katyonik reçine ile su içerisindeki pozitif yüklü iyonlar (katyon), anyonik reçine ile de negatif yüklü iyonlar iyon değiştirme yöntemi ile sudan uzaklaştırılırlar. Bu sırada H+ ve OH iyonları suya geçer. Belli bir işletme süresinden sonra doygunluğa ulaşan anyonik ve katyonik reçineler hidroklorik asit ve kostik ile rejenere edilerek kapasitelerinin yenilenmesi sağlanır.

Sistem iletkenlik kontrollü olarak tam otomatik çalışır. Sistem çıkışında okunan iletkenlik değeri set edilen değerin üzerine çıktığında rejenerasyon işlemi otomatik olarak başlar.

DEİYONİZE SİSTEMLER KULLANIM ALANLARI

  • İlaç sektörü,
  • Kozmetik sektörü,
  • Elektronik sektörü,
  • Matbaacılık,
  • Enerji santralleri gibi çok düşük iletkenlikte su ihtiyacı olan sektörlerde kullanılmaktadır.