metal

Metal İşlemedeki Uygulamalar: Özel Su - AtıkSu

Metali çeliğe dönüştürürken soğutmak için (Isıl işlem) kullanılan suların, çevreye zarar vermemesi için ağır metallerden arındırılması lazımdır. 

Isıl İşlem: Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak ergime sıcaklığının altındaki  sıcaklıklarda uygulanan farklı işlemlerle istenilen mekanik özellik ve iç yapıların elde  edilmesine ısıl işlem denir.

Atık Su:

Metal işleme tesislerinden gelen atık su, esasen durulama işlemleriyle çok fazla sulandırılmış, ancak yine de kullanılabilir maddeler içeren bir işleme maddesidir. Bu nedenle, her durumda, arıtma ve yeniden kullanımın atık su olarak işlenmesinden daha ekonomik olup olmadığı incelenmelidir.

Özellikle söz konusu çözeltilerin sürekli veya yarı-sürekli işlenmesi durumunda, söz konusu malların, kimyevi maddelerin kullanımından ve atılmasından çok daha düzgün bir şekilde işlenmesi sağlanabilir. Üstelik işlem süreleri de sabit tutulabilir ve işlemler daha kolay otomatikleştirilebilir.

Son olarak, kimyasal maddelerin tasarrufu şu şekilde açıklanabilir; örneğin, dağlanmış metal tuzları ile doygunluğa ulaşıncaya kadar kullanılan, yani kullanılamaz hale gelene kadar kullanılan bir kez eklenen bir çözeltiye genellikle fazla kimyasallar eklenir.

Bununla birlikte, çözeltideki daha yüksek konsantrasyon nedeniyle, daha yüksek bir oran da sonraki durulama sularına karışır. Söz konusu kimyasalın artan kaybına ek olarak, bu aynı zamanda atık su arıtımında daha fazla sarfiyat, yani kimyasal maddelerin tüketimin artması anlamına da gelir.

Oysaki daimi rejenerasyon ile ortalama bir konsantrasyon, durulama suyuna daha düşük bir fazlalık ve dolayısıyla daha düşük kimyasal deşarj ve sonuç olarak daha düşük kimyasal maliyet ile sonuçlanır. İkincisi, bir rejenerasyon cihazı lehine dengelenebilir.

• Katı kirlenme ile mekanik olarak kirlenmiş atık sular, örn. haddehane ve akkor pulu, kum, toz, metal aşınma.

• Sıvı halde olan ve su ile karışmayan maddelerle kirlenmiş atık su; örn. yağlar, diğer yağlar, çözer maddeler (benzin, halojenli klorlu hidrokarbonlar gibi Tri, Per vb.)

• Demir ve demir dışı metaller için asitle dağlama; pas giderici banyolar, dekapaj yağlar (örn. %2 ila %5 emülgatör içeren %10 ila 15 hidroklorik veya sülfürik asidi) anodize banyoları vb.

• Alüminyum, çinko vb. dekapaj için alkali çözeltiler; yağ arıtma çözümleri; tambur çapak alma çözümleri vb.

• Kısmen kuvvetli asidik ila kuvvetli alkali özellikleri ve kısmen önemli miktarda siyanür, kromat ve metal tuzları içeren çeşitli galvanik arıtma çözeltileri.

• Eter banyolarından gelen kromik asit çözelti ve kromat çözeltileri ve alüminyum için eloksal çözeltileri; alüminyum, magnezyum kromatlama (kimyasal olarak oksitlemek) için çözeltiler; anodik polisaj banyoları, demir, çinko ve diğer metaller için işlem sonrası çözeltiler (kromatlama, “pasivasyon”).

• Mineral asit bazlı parlatma banyoları (fosforik asit, perklorik asit, sülfürik asit, kromik asit, asetik asit gibi kısmi organik asit ilaveli nitrik asit, hepsi kullanımdan sonra metal tuzları içerir.

• Kısmen kromik asit veya hidroflorik asit, nitrik asit, nitritler, kloratlar ve demir, çinko, manganez, nikel gibi ağır metal tuzları içeren fosforik asit içeren fosfatlama ve pasivasyon banyoları.

• Siyanürler, nitratlar, nitritler, baryum bileşikleri içeren sertleştirme tesislerinden çıkan atık sular; amonyum veya potasyum sülfit ve polisülfidlerle boya banyoları.

• Akımsız metal tortu banyoları; örn. ayırt edici özelliği yüksek seviyede kompleks yapıcılar olan devre kartlarının imalatından, yüksek oranda organik madde ve çamurlu (pıhtılaşmış bağlayıcılar ve pigmentler) boyacılık tesislerinden atık su; bazı belirgin çözücü maddeler içeriği.

Uygulamalarda Kullandığımız Yöntemler

ÖZEL SU

Elektroliz

Kimyasal Arıtma

Filtrasyon

Deiyonizasyon

ATIK SU

Elektroliz

Kimyasal Arıtma

Filtrasyon