Ozon üç oksijen atomundan oluşan gaz halinde bir moleküldür. Oksijen molekülünün (O2) kararlı haline karşın, ozon (O3), kararsız bir moleküldür.

Ozon gazı 1839 yılında Alman kimyacı tarafından 1839 yılında keşfedilmiş olup, keşfedildikten hemen sonraki yıllarında dezenfeksiyon amaçlı kullanılmıştır. Ozonun bu dezenfektan etkisi güçlü okside olmasından kaynaklanmaktadır. 

Ozon Uygulamalarımız: Özel Su - Atık Su - Musluk Suyu

ozo

 

Ozon, atıksu arıtımında sadece virüs ve bakterileri öldürmekle kalmaz tüm mikroorganizmalar ve toksinlerini de okside edebilir.

Ozonun en geniş çapta kullanıldığı alanlardan biri, ikinci derecede veya biyolojik olarak arıtılmış atık suların dezenfeksiyonudur. Ozon, büyük rezervuarlara veya içinde canlıların bulunabileceği yerlere akan atık suların temizlenmesinde geniş çapta kullanılmaktadır. Sulardan renk gideme, demir ve mangan giderimi, alg giderimi, tat ve koku giderimi, bakteriyal dezenfeksiyon, virüs dezenfeksiyonu, çözünmüş organik madde oksidasyonu, KOİ ve BOİ giderimi, biyolojik arıtılabilirliğin arttırılması (ön arıtma), vb.

Uçucu organik maddelerin oksitlenmesi, organik ve inorganik maddelerin dekompozisyonu veya giderilmesi, bulanıklığın azaltılması, biyolojik çamur organiklerinin kısmi veya tamamen oksitlenmesi, biyolojik çamurun kısmi oksidasyon ile substrat olarak geri devredilmesi, çökeltmeyi önleyici mikroorganizmaların (flamentous) giderilmesi durumlarında da kullanılmaktadır.

Ozon Gazının Kullanıldığı Alanlar

 • Su dezenfeksiyonu
 • Gıda endüstrisi
 • Soğuk hava depoları
 • Koku giderimi
 • Yüzme havuzlar
 • Renk giderimi
 • Atık su arıtımı
 • Nitrit amonyak giderimi
 • Demir mangan giderimi
 • Pestisit giderimi
 • Yaşanan ortam havasının dezenfeksiyonu
 • Sağlık Sektörü