ÜRÜN GRUPLARI

Su Arıtmada Yeni Anlayış, TARU SU

Ülkemiz kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı olarak “SU FAKİRİ” bir ülkedir.

Bu sebepten hareketle misyon olarak ülkemizde ve çevremizde suyun tekrar kazanılarak, kullanıma sokulması ile atık su miktarını azaltmayı hedefledik. Kullanılan suyun kalitesini arttırarak nitelikli suyu korumak, sularda kimyasal kullanımını azaltarak çevreye ve insana faydalı olmak, kirlenen doğal su kaynaklarını (göletleri, gölleri, dereleri v.b) temizleyerek ve arıtarak tekrar doğal hayata kazandırmak diğer misyon hedeflerimizdir.

Sadece Türkiye‘de değil, önce bölgemizde, sonra dünyada “SÜRDÜRÜLEBİLİR SU” bilincini insanlara aşılamak, sürdürülebilir su konusunda dünyada bir marka olmak en büyük vizyonumuzdur.

Su Arıtmada 15 seneyi aşkın deneyim

Taru 15 yılı aşkın süredir, elektroliz teknolojisinde oldukça detaylı çalışmaları gerçekleştirmiş, bu etkili teknolojiyi ülkemize kazandırmıştır.

Taru Su sizlere su ve atık su arıtmada yüksek teknoloji ve çok geniş bir yöntem çeşitliliği sunmaktadır. Çok farklı kaynaklardan gelen suları, uygun alt yöntemlerle, etkili bir şekilde arıtmaktadır:

Su arıtma, Elektrokoagülasyon, Aktif karbon filtre

ELEKTROKOAGÜLASYON – ELEKTFLOKÜLASYON – ELEKTROOKSİDASYON – ELEKTROOZONASYON – ELEKTRODİALİZ – ELEKTROİONİZASYON – FİLTRASYON – DEİYONİZASYON

TARUSU TEKNOLOJİLERİ

Taru Su teknolojileri

Bilinen arıtma yöntemlerinden farklı bir yaklaşımla TARU SU arıtma işlemini gerçekleştirmektedir.

Elektroliz ana başlığında sudaki kirlilikleri alır, suda istenilen şartları sağlar.

TARU SU aşağıdaki alt teknolojileri kullanarak, yüksek ve ölçülebilir arıtım performansı sağlar.

ALT TEKNOLOJİLER

Elektrokoagülasyon

Elektrokoagülasyon, elektroliz sonucunda anotun çözülmesi ile arıtılacak suda madde-hidroksil floklarının oluşturulmasıdır. diğer bir deyişle, suda çözünmüş olan kimyasal dengede olan yapıları elektriksel kuvvetle birbirinden ayılması ve hidroksil iyonları ile floklanarak suda askıdaki katı madde haline getirilme işlemidir. 

Elektrokoagülasyonda 3 işlem oluşur:

  • Elektrodların yüzeyinde elektrolitik oluşumlar
  • Sıvı fazda koagülant oluşumu
  • Çözünebilir veya kollodial kirleticilerinin yapısı bozularak giderimi

Elektroflokülasyon

Elektrokoagülasyon sonucu floklanan madde-hidroksil iyonlarının sudan hafif olanlarının su yüzeyine, ağır olanların suyun dibine inmesi işlemdir. Bu şekilde , arıtılmış su ile kirleticiler birbirinden ayrılmış olur.

Elektrooksidasyon

Müşterilere sizinle çalışmaya karar vermeleri için bir neden gösterin.

TEMSİLCİKLERİMİZ

EGE BÖLGE TEMSİLCİSİ

SİATEK A.Ş İZMİR (Hava ve Gaz ürünleri -Su Ürünleri – Enerji Ürünleri)
AHMET RÜŞTÜ KADIOĞLU
Tel : 0 532 174 45 30     0232 464 62 44    siatekteknoloji@gmail.com
 

İÇ ANADOLU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ

ESKİŞEHİR İLİ  TEMSİLCİSİ:  ALİ ALPER YÜZER  – ESKİŞEHİR (Hava ve Gaz Ürünleri ) Tel : 0 532 377 45 98 alperyuzer@hotmail.com