N.Hülya ELEŞTİRENOĞLU
Dış İlişkiler ve İhracaat Gn. Müdür Yardımcısı