taru_enerji_logo

TARU ENERJİ ÜRÜNLERİ

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SON

Günümüzün en önemli sorunlarından biri de çevre kirliliğine neden olan atıklarımızdır. Bunlardan organik atıklar dışında geri dönüştürülmektedir. Ancak organik atıklar ciddi sağlık ve çevre sorunları yaratmaktadır. TARU Biyogaz Tesislerinde organik atıklardan %98 saf metan gazı (doğal gaz %96 saf metan gazıdır) elde edilirken sistemin çıktısı 1. sınıf gübredir. Biyogazdan ısı enerjisi, elektrik enerjisi ve depolanabilir yakıt elde edilir.

TARU BİYOGAZ ÜRÜN VE HİZMETLERİ

 • Yaş Biyogaz Tesisleri (Toplam katı madde <13%))

 • Kuru Biyogaz Tesisleri (toplam katıların %20 ila %60’ı)

 • Biyogaz Arıtma ürünleri (nem, CO2, H2S, Siloksan gidericiler)

 • Biyogaz Depolama Ürünleri (NG tankları, CNG tankları, LNG tankları)

 • Gaz Kompresörleri

 • Elektrik Dönüşüm Birimleri

 • Isı Dönüşüm Üniteleri (Kazanlar)

 • Yakıt çevrim üniteleri (oksi-yakıt brülörleri, CNG dolum istasyonları)

 • Danışmanlık

 • Komple Tesis Fizibilitesi

 • Komple Tesis Taahhüdü